אינטל

  • מיקום:
    קריית גת
  • שטח:
    250,000 מ"ר
  • מרכז שירות ייעודי של אלקטרה FM המעסיק 150 עובדים
  • שירותים:
    שירות למערכות אלקטרו-מכניות, לבניינים, תשתיות, מערכות גז וכימיקלים; תחזוקה מונעת ותיקונים מידיים למערכות מורכבות ולטכנולוגיות מתקדמות; ביצוע בדיקות מעבדה למים וביקורת לתשתית המתקן והמערכות לפני ייצור