בית המשפט המחוזי

  • מיקום:
    תל אביב
  • שטח:
    36,000 מ"ר
  • נבנה ומתופעל כפרויקט ממשלתי בשיטת BOT למשך 20 שנים
  • שירותים:
    ניהול ותחזוקה באחריות כוללת: מבנה, משרדים, אולמות משפט, תאי מעצר וחניונים