בית הנשיא

  • מיקום:
    ירושלים
  • שטח:
    כ-6,000 מ"ר
  • שירותים:
    שירותי ניהול אחזקה משולבים, כוללי תחזוקת מערכות אלקטרו-מכניות, ניקיון, קייטרינג וגינון תמיכה באירועים ואירוח במשכן