בנק מזרחי טפחות

  • מיקום:
    לוד, רמת גן
  • שטח:
    30,000 מ"ר
  • בנייני מטה הבנק, מרכז הנתונים המרכזי
  • שירותים:
    ביקורות סדירות, מעקב, קריאות שירות ותיאום בין נציגי הבנק וקבלני משנה; תחזוקת מערכות אלקטרו-מכניות ומבנים ניהול אירועים, ניקיון, קייטרינג ובדיקות תחזוקה יומיות