אחזקה שוטפת

אלקטרה FM דואגת לכל צרכי האחזקה השוטפת של מתקנים שבאחריותה, לרבות תיקונים, ניהול מלאי ורכש ציוד וחומרים מתכלים, שירותי אב בית או מנהל אתר (Facility Manager), על מנת להבטיח לבעל הנכס ראש נקי מדאגות ולאפשר למשתמשים בנכס התנהלות יעילה וזורמת, ללא הסחות דעת מיותרות.
יחד עם הלקוח, החברה מגבשת אסטרטגיית תחזוקה מתאימה למאפייני המתקן, תוך מציאת איזון אופטימלי בין הצרכים והתקציב, להשגת זמינות מירבית וחיסכון בעלויות.
אלקטרה FM מאמינה כי התקשרויות ארוכות טווח מאפשרות לשני הצדדים למקסם את היעילות והערך של השירות, וליצור תרבות של איכות, מחויבות ושיפור מתמיד.

השקעה מתמדת באיכות האנושית

אלקטרה FM מעודדת למידה מתמדת ומפעילה תוכניות העצמה ומנהיגות בקרב עובדיה בכל הדרגים. עובדי החברה מציגים מדדי יעילות ותפוקה גבוהים במיוחד, כמו גם ציונים מעולים במדדי שביעות רצון, מוטיבציה ואי-היעדרות מעבודה. 
שיטות ניהול מתקדמות, תקשורת דו-סטרית ועידוד מנהיגות ומחויבות אישית תורמים לתהליכי עבודה מובנים, יעילים וזורמים, לשיתוף מידע, שקיפות ותקשורת, ומספקים תמיכה פרואקטיבית ושיפור מתמשך במחזור החיים של הפרויקט.