אחזקה חיונית, כולל בדיקות שוטפות / תקופתיות, של כל המערכות והציוד לגילוי וכיבוי אש , מטפים וארונות, להבטחת תקינותם ומוכנותם בעת חירום