אחזקת מבנים ומערכות אלקטרומכניות

חטיבת האחזקה מטפלת בכל המערכות והתשתיות במבנה: חשמל , מיזוג אוויר (כולל חדרי קירור), גנרטורים, מים ושפכים, מעליות, דחסני אשפה, שערים ודלתות אוטומטיות, אחזקת מבנה צבע ועוד , במידת הצורך, מופעלים קבלני משנה וספקים נוספים לטובת ציוד ייעודי, התקנות, שדרוגים ושירותים משלימים.
תכנית האחזקה נבנית בהתאם לצרכים, תקציבים ותפיסת האחזקה של הלקוח.  הסינרגיה של יכולות ומשאבים – הנדסיים ותפעוליים - בתוך אלקטרה מייצרת ארסנל רחב ואפקטיבי של שירותים, תחת מטרייה ניהולית אחת (אלקטרה אנרגיה, אלקטרה מעליות, אלקטרה דנקו- בנייה ועבודות גמר, כיבוי אש, גנרטורים וכו') כמו כן, נעשה שימוש בפלטפורמות מתקדמות לניהול אחזקה, לטובת בקרה ומעקב אחר מלאים ולוחות זמנים, נהלי אחזקת מנע ועמידה ב – SLA. כל התהליכים ושגרות האחזקה – מנע ושבר – מטופלים ומבוקרים בקפידה, תחת פרוטוקולים ואינדיקטורים ברורים, מה שמאפשר ללקוחות שלנו ראש שקט ויכולת להתרכז בפעילות העסקית שלהם. הם יודעים שפעילות האחזקה שלהם נמצאת בידיים טובות.
כארגון שירות מוביל, אנחנו שוקדים כל הזמן וללא הפסקה על שביעות הרצון של הלקוחות שלנו. מעבר למשוב קבוע ושוטף, אנחנו מקפידים על פגישות תקופתיות ודוחות אחזקה, שבהם נבחנים ביצועים ומדדים אל מול משאבים, יעדים ותקציבים. יחד עם הלקוחות שלנו אנחנו מנתחים סטטיסטיקה של קריאות שירות ומאפיינים מגמות, בעיות וכשלים מערכתיים, כדי לטפל בהם באופן מובנה.